برچسب: پتروشیمی خلیج فارس

اقتصادی
شروع پرقدرت عسگری در هلدینگ خلیج فارس با ایجاد حسینیه و استقرار محافظ شخصی رقم خورد!

شروع پرقدرت عسگری در هلدینگ خلیج فارس با ایجاد حسینیه و...

عبدالله عبدی خبرنگار و فعال رسانه ای به نقل از منابعی از ایجاد تغییرات عمده در ساختمان...