مشکلات

مسعود پزشکیان نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در برنامه در میزگرد اقتصادی گفت: وقتی وزارت صمت هر

روزنامه اعتماد نوشت: انقلاب و تغییرات بنیادین سیاسی اساسا اگر شدنی باشد مطلوب نیست. ملت ما طی کمتر از یک قرن 2 ا