برچسب: مافیای طلا

بین الملل
مافیای طلا چه کسانی هستند؟

مافیای طلا چه کسانی هستند؟

رودلند یکی از ثروتمندترین مردان زیمبابوه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیگار در آفریقای...