برچسب: قاچاق افغانستانی‌ها به ایران

ویدیو
فیلمی عجیب از قاچاق افغانستانی‌ها به ایران

فیلمی عجیب از قاچاق افغانستانی‌ها به ایران

حمیدالله، راننده مسیر ایران و افغانستان گفت: تا قبل از فروپاشی دولت پیشین افغانستان،...