برچسب: فساد اقتصادی

اقتصادی
امروز کانون‌های بحران‌آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته و یکی از بی‌کیفیت‌ترین تیم‌های اداره اقتصاد ملی با همدیگر تفاهم کرده‌اند

امروز کانون‌های بحران‌آفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود...

یک اقتصاددان گفت: تعداد گرفتاری‌های بزرگ و کانون‌های بحران‌آفرین در اقتصاد سیاسی...

اقتصادی
ادامه تحریم ها موجب افزایش «فساد اقتصادی» و «قیمت ارز» در آینده خواهد شد

ادامه تحریم ها موجب افزایش «فساد اقتصادی» و «قیمت ارز»...

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی مهمترین دلیلی که تا به امروز نتوانستیم به خوبی رشد اقتصادی...