برچسب: صدور پایان کار

حوادث
شرط جدید برای صدور پایان کار ساختمان‌ها

شرط جدید برای صدور پایان کار ساختمان‌ها

رییس پلیس پیشگیری انتظامی کل کشور آخرین وضعیت اجرای الزامات حفاظتی و انتظامی برای...