برچسب: سفیر روسیه حجاب

فرهنگی
سفیر روسیه در ایران: حجاب و ممنوعيت مشروب،  مانع سفر روس‌ها به ایران است

سفیر روسیه در ایران: حجاب و ممنوعيت مشروب، مانع سفر روس‌ها به ایران است

من بارها و با صراحت به ایرانی ها گفته ام که دو مساله عمده مانع ورود شهروندان روس...