برچسب: رئیس‌جمهور اسرائیل

سیاسی
اردوغان، اسرائیل را برادر خواند!

اردوغان، اسرائیل را برادر خواند!

رئیس جمهور اسرائیل با استقبال رسمی رئیس‌جمهور ترکیه وارد مجتمع بیش‌تپه در آنکارا...