برچسب: دیه شکستن بینی

قضایی
کوبیدن مشت به بینی چقدر هزینه دارد؟ + لیست قیمت ها

کوبیدن مشت به بینی چقدر هزینه دارد؟ + لیست قیمت ها

دیه، نوعی مجازات و مالی است که مرتکب جنایت باید به زیان‌دیده از جرم یا اولیای دم...