برچسب: تعرفه خدمات پزشکی

سلامت
تعرفه ویزیت و خدمات پزشکی  بیش از ۱۰۰ درصد گران شد!

تعرفه ویزیت و خدمات پزشکی بیش از ۱۰۰ درصد گران شد!

بر این اساس هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال ۱۴۰۱ به ۱۸۴ هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص...