برچسب: نرخ دلار

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۷ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۷ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
طلا کمی ارزان شد/آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۴ مهرماه ۱۴۰۱

طلا کمی ارزان شد/آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۴ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
یورو ارزان شد/آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ مهرماه ۱۴۰۱

یورو ارزان شد/آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱ مهرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
ترمز قیمت‌ها کشیده شد؛ آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۱

ترمز قیمت‌ها کشیده شد؛ آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۱

امروز سکه کمی ارزان شد، آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۸ شهریورماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۸ شهریورماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۵ شهریورماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۵ شهریورماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ شهریورماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ شهریورماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.