برچسب: نامه خاوری

سیاسی
تصویری از نامه خاوری (متهم اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی) روی دیوار هیات در تهران!

تصویری از نامه خاوری (متهم اصلی پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی) روی دیوار هیات در تهران!

واحد رسانه هیأت الرضا شب گذشته در مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان، در پس زمینه جلسه،...