برچسب: مورا

تیتر یک
مورا: برای حفظ برجام باید سخت کار کنیم و تصمیمات سخت بگیریم

مورا: برای حفظ برجام باید سخت کار کنیم و تصمیمات سخت بگیریم

مذاکره کننده ارشد اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین از مذاکرات وین با عنوان گفتگوهای...