برچسب: فدراسیون فوتبال طلبکار شد

ورزشی
فدراسیون طلبکار شد/ سودجویان مقصر شدند مسئولان مظلوم!

فدراسیون طلبکار شد/ سودجویان مقصر شدند مسئولان مظلوم!

فدراسیون فوتبال در بیانیه ای عجیب نسبت به اتفاقات رخ داده پیش از دیدار ایران و لبنان...