برچسب: فائزه هاشمی پبامبر

سیاسی
فائزه هاشمی به‌خاطر سخنانش درباره پیامبر (ص) عذرخواهی کرد

فائزه هاشمی به‌خاطر سخنانش درباره پیامبر (ص) عذرخواهی کرد

فائزه هاشمی ضمن ارائه توضیحی درباره سخنانش در فیلم منتشر شده از او، بابت «احتمال...