برچسب: علیرضا شهبازی کیست

مجلس
نماینده‌ی مجلس ۲۰ شغله را بیشتر بشناسیم

نماینده‌ی مجلس ۲۰ شغله را بیشتر بشناسیم

علیرضا شهبازی نماینده نهاوند در مجلس و استاندار سابق کردستان چندی پیش ادعا کرده...