برچسب: عبدالله نوری

یادداشت
داستان احمدی‌نژاد و عبدالله نوری/ مؤذن، بانگ بی‌هنگام برداشت!

داستان احمدی‌نژاد و عبدالله نوری/ مؤذن، بانگ بی‌هنگام برداشت!

آقای احمدی‌نژاد مدعی است در آن زمان به گشت ارشاد اعتراض می‌کرده است. اما در کجا؟...