برچسب: ضرب و شتم

سیاسی
پدرم را تحقیر کردند و آبرویش را بردند

پدرم را تحقیر کردند و آبرویش را بردند

همسر و دختر حمید نوری در گفت‌وگویی به روند رسیدگی به این پرونده در کشور سوئد اعتراض...