برچسب: سند همکاری ۲۰ ساله

سیاسی
رئیسی: مصمم به امضای سند همکاری ۲۰ ساله با ترکمنستان هستیم+فیلم

رئیسی: مصمم به امضای سند همکاری ۲۰ ساله با ترکمنستان هستیم+فیلم

اسناد همکاری مشترک میان ایران و ترکمنستان به امضا رسید.