برچسب: سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله کیست

ویدیو
گریبان چاک دادن قالیباف برای عبدالله عبدی (ابربدهکار بانکی) به عنوان سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله+فیلم

گریبان چاک دادن قالیباف برای عبدالله عبدی (ابربدهکار بانکی) به عنوان سرمایه‌گذار پروژه پتروشیمی میانکاله+فیلم

مالک پتروشیمی میانکاله، ابربدهکار بانکی عبدالله عبدی است! بدهکار بزرگ بانک دولتی...