برچسب: دستور العمل حجاب در مدارس قم

فرهنگی
آموزش و پرورش قم: عطر برای زنان و لباس آستین کوتاه برای مردان ممنوع

آموزش و پرورش قم: عطر برای زنان و لباس آستین کوتاه برای مردان ممنوع

اداره آموزش و پرورش استان قم در دستورالعملی اجرایی استفاده از عطر و چادرمشکی با...