برچسب: خبر جدید از حسن روحانی

فرهنگی
اولین تماس تلفنی رسمی روحانی پس از پایان ریاست‌جمهوری‌اش یا یک روزنامه‌نگار انجام گرفت

اولین تماس تلفنی رسمی روحانی پس از پایان ریاست‌جمهوری‌اش یا یک روزنامه‌نگار انجام گرفت

رئیس دولت های یازدهم و دوازهم در تماس تلفنی با هادی خانیکی، برای وی آرزوی سلامتی...