برچسب: خبرنگاران جان باخته در واژگونی اتوبوس

اجتماعی
نصب تابلوی دو کوچه به نام های مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران جان باخته در واژگونی اتوبوس

نصب تابلوی دو کوچه به نام های مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی،...

عضو سابق شورای شهر تهران از نصب تابلوی دو کوچه نامگذاری شده به نام مهشاد کریمی و...