برچسب: تصویب شفافیت حقوق نمایندگان مجلس

سیاسی
حقوق نمایندگان مجلس شفاف شد

حقوق نمایندگان مجلس شفاف شد

شفافیت حقوق نمایندگان با ۲۰۰ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱ رای ممتنع به تصویب رسید.