برچسب: ترور سفیر قطر در ایران

سیاسی
شایعه ترور سفیر قطر در ایران؛ وزارت خارجه: دروغ است

شایعه ترور سفیر قطر در ایران؛ وزارت خارجه: دروغ است

از ساعاتی پیش شایعاتی درباره ترور محمد بن حمد الهاجری سفیر قطر در تهران منتشر شده...