برچسب: بهمن نصیری

ورزشی
شوک به قایقرانی ایران/ بهمن نصیری به آذربایجان مهاجرت کرد

شوک به قایقرانی ایران/ بهمن نصیری به آذربایجان مهاجرت کرد

بهمن نصیری روئینگ سوار زنجانی و نفر اول تیم ملی تصمیم به مهاجرت به آذربایجان گرفت....