برچسب: همسر جمشید مشایخی

اجتماعی
همسر جمشید مشایخی درگذشت

همسر جمشید مشایخی درگذشت

گیتی رئوفی (معلم بازنشسته و همسر جمشید مشایخی) صبح امروز ۲۰ آذر ماه در یکی از بیمارستان...