برچسب: محکومان مالی

فرهنگی
واکنش مدیرعامل خبرگزاری میزان به انتقادات درخصوص سخنان اخیر رئیس عدلیه درباره مجازات جایگزین برای بعضی محکومان مالی

واکنش مدیرعامل خبرگزاری میزان به انتقادات درخصوص سخنان...

مدیرعامل خبرگزاری میزان با انتشار رشته توییتی، به انتقادات درخصوص سخنان اخیر رئیس...