برچسب: مجتبی خسروتاج

اشخاص
تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی، احیای برجام و پیوستن به FATF است تا درب‌ها و بازارها به روی کشور باز شود

تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی، احیای برجام و پیوستن به FATF است تا درب‌ها و بازارها به روی کشور باز شود

شصت و هشتمین جلسه کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان برگزار شد و در جریان...