برچسب: فرهنگ

بین الملل
مشکل اصلی گردشگری ما ضعف زیرساختهاست نه مهیا نبودن بساط عرق خوری!

مشکل اصلی گردشگری ما ضعف زیرساختهاست نه مهیا نبودن بساط عرق خوری!

دستیار وزیر امور خارجه نوشت: ‏جاذبه های اصلی گردشگری ایران عزیز ما زیارت، فرهنگ،...