برچسب: حمله کیهان به حمید فرخ نژاد

سیاسی
حمله تند کیهان به حمید فرخ نژاد: می خواستی گرین‌کارت آمریکایت باطل نشـود/ 20 هزار دلار را هم به نرخ تورم پس بده

حمله تند کیهان به حمید فرخ نژاد: می خواستی گرین‌کارت آمریکایت باطل نشـود/ 20 هزار دلار را هم به نرخ تورم پس بده

آقــای فرخ‌نژاد مــا درک می‌کنیم که شــما تندیس جشنواره فیلم مسکو را برای این که...