برچسب: تقاضای غیرمنتظره روسیه

سیاسی
مذاکرات اتمی ایران تحت تاثیر گروگانگیری روسیه برای معافیت از تحریم‌ها

مذاکرات اتمی ایران تحت تاثیر گروگانگیری روسیه برای معافیت از تحریم‌ها

تقاضای غیرمنتظره روسیه برای معاف کردن تجارت اقتصادی با ایران از تحریم‌هایی که به‌خاطر...