برچسب: یورو

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱

بازارها تحت تاثیر خبرهای برجامی، همچنان نزولی هستند، آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را...

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۴ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲۱ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
کاهش اندک سکه و طلا؛ آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱

کاهش اندک سکه و طلا؛ آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۳ مردادماه ۱۴۰۱

امروز شاهد کاهش قیمت اندک در بازارهای مالی هستیم، آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده...

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۸ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۸ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۵ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۵ مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکم مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز یکم مردادماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.

اقتصادی
آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز را مشاهده می کنید.