برچسب: یارانه تیرماه معترضان

اقتصادی
خبری مهم درباره برداشت یارانه تیرماه معترضان

خبری مهم درباره برداشت یارانه تیرماه معترضان

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: یارانه تیرماه برای کسانی که اعتراض آنها...