برچسب: ویزای آمریکا

بین الملل
حذف ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای دارندگان کارت پایان خدمت سپاه

حذف ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای دارندگان کارت پایان خدمت سپاه

ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای کسانی که خدمت سربازی اجباری خود را در سپاه پاسداران...