برچسب: مرتضی افقه

اقتصادی
وضعیت اقتصادی دیگر نگران کننده نیست، امیدبخش است

وضعیت اقتصادی دیگر نگران کننده نیست، امیدبخش است

در حالی که یکی از نویسندگان نامه ۶۱ امضایی اقتصاددانان شرایط کشور را بحرانی دانسته...

اقتصادی
جراحی ناشیانه اقتصاد، تورم را به اوج رساند/ رئیس‌جمهور هیچ شناختی از عرصه اجرا و مشکلات ندارد

جراحی ناشیانه اقتصاد، تورم را به اوج رساند/ رئیس‌جمهور هیچ شناختی از عرصه اجرا و مشکلات ندارد

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، اجرای سیاست شکست‌خورده شوک‌درمانی، افزایش...

اقتصادی
ادامه تحریم ها موجب افزایش «فساد اقتصادی» و «قیمت ارز» در آینده خواهد شد

ادامه تحریم ها موجب افزایش «فساد اقتصادی» و «قیمت ارز» در آینده خواهد شد

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی مهمترین دلیلی که تا به امروز نتوانستیم به خوبی رشد اقتصادی...