برچسب: محمد آقامیری

سیاسی
عضو شورای شهر تهران: دختر و داماد قالیباف از حراجی دو قلم جنس سیسمونی خریدند!

عضو شورای شهر تهران: دختر و داماد قالیباف از حراجی دو قلم جنس سیسمونی خریدند!

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از فضای رسانه‌ای ایجاد شده علیه رییس مجلس و خانواده...