برچسب: ماجرای سیسمونی و قالیباف

سیاسی
چرا مردم مثل دهه 60 سختی و تحریم را تحمل نمیکنند؟

چرا مردم مثل دهه 60 سختی و تحریم را تحمل نمیکنند؟

امیر حسین ثابتی مجری جبهه پایداری در تویئتر در واکنش به ماجرای خرید سیسمونی دختر...