برچسب: قیمت طلا

اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و۲۱۰ هزار تومان...

اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۲

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۲۲۳ هزار تومان...

اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک‌ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان...

اقتصادی
قیمت طلا، سکه و  ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک‌ میلیون و ۲۹۹ هزار تومان...

اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک‌ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان...

اقتصادی
قیمت طلا، سکه و  ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۰۷

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک‌میلیون و ۲۸۴هزار تومان...

اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم یک میلیون و ۳۰۴ هزار تومان،...

اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان،...

اقتصادی
پیش بینی آینده بازار طلا و سکه در ایران

پیش بینی آینده بازار طلا و سکه در ایران

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار سکه رونق گذشته...

اقتصادی
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک‌میلیون و ۲۸۶هزار تومان،...