برچسب: قیمت دلار در دولت روحانی

اقتصادی
قیمت دلار در دولت روحانی با برجام چقدر بود؟

قیمت دلار در دولت روحانی با برجام چقدر بود؟

تغییرات قیمت دلار در برابر فراز و فرودهای برجام، طی هشت سال دولت روحانی را مشاهده...