برچسب: فوت نادر طالب‌زاده

فرهنگی
نادر طالب‌زاده ترور بیولوژیک شده است

نادر طالب‌زاده ترور بیولوژیک شده است

مهر نوشت: ابوالقاسم طالبی درباره شائبه ترور بیولوژیک هنرمندانی همچون زنده‌یاد نادر...