برچسب: فلج مغزی

سلامت
تزریق سلول‌های بنیادی بند ناف به کودکان مبتلا به فلج مغزی

تزریق سلول‌های بنیادی بند ناف به کودکان مبتلا به فلج مغزی

مدیرعامل بانک خون بندناف رویان از آغاز تزریق نوبت دوم و سوم سلول های بنیادی بند...