برچسب: فساد در فوتبال

ویدیو
افشاگری جواد خیابانی از فساد نهادینه شده در فوتبال

افشاگری جواد خیابانی از فساد نهادینه شده در فوتبال

جواد خیابانی گزارشگر فوتبال می گوید: عمدا VAR نمیارن تا نتیجه ای که میخوان به دست...