برچسب: فرهاد رهبر و مهدی سدیدی

اقتصادی
مهدی سدیدی محکوم به 15 سال انفصال از خدمت در دولت رئیسی پست گرفت!

مهدی سدیدی محکوم به 15 سال انفصال از خدمت در دولت رئیسی پست گرفت!

مهدی سدیدی که در دولت روحانی عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران بود و پس از ماجرای رسوایی...