برچسب: علی یونسی

سیاسی
سخنگوی قوه قضاییه: حکم «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی» قطعی نشده است

سخنگوی قوه قضاییه: حکم «امیرحسین مرادی» و «علی یونسی» قطعی نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: احکام دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف قطعی نشده و هنوز در مرحله...