برچسب: علی رضایی

سیاسی
این درست نیست که صدای شکستن استخوان های مردم را بشنویم اما توجه نکنیم

این درست نیست که صدای شکستن استخوان های مردم را بشنویم...

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با بیان اینکه طبقه متوسط جامعه در حال از بین رفتن است،...