برچسب: علی دایی

ورزشی
کشف یک ماهی جدید و نامگذاری آن به «علی دایی»!

کشف یک ماهی جدید و نامگذاری آن به «علی دایی»!

به پاس فعالیت های انسان دوستانه و میهن پرستانه علی دایی بعد از زلزله کرمانشاه به...