برچسب: عضو شورای شهر ماکو در آذربایجان غربی

اقتصادی
دستور دادند نانوایی‌های بربری در ماه رمضان تعطیل شود! 

دستور دادند نانوایی‌های بربری در ماه رمضان تعطیل شود! 

عضو شورای شهر ماکو در آذربایجان غربی خبر داده که یکی از نهادها در شهرستان ماکو دستور...