برچسب: طرح جدید «ویژه حجاب»

اجتماعی
«کارت ملی» بی‌حجاب‌ها، «مسدود» می‌شود

«کارت ملی» بی‌حجاب‌ها، «مسدود» می‌شود

رییس کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: به زودی برای افرادی که کشف حجاب می‌کنند، پیامکی...