برچسب: ضایعات میوه

اقتصادی
گرانی، خانوارها را به سمت خرید ضایعات و دورریز میوه برده است!

گرانی، خانوارها را به سمت خرید ضایعات و دورریز میوه برده است!

اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: مطابق آمارها برخی از...